Visie / Missie

Visie

Elk mens is uniek. Net als elk probleem in elke situatie uniek is. Uiteindelijk heeft iedereen met herkenbare factoren als trauma’s, oververmoeidheid en stress te maken. Fysio King gelooft dat de ‘sky the limit’ is. De potentiële groei in fysiek presteren kan eindeloos zijn.

Missie

Fysio King behandelt meer dan alleen de blessure. De huidige situatie, die de klacht laat voortbestaan, wordt eveneens onder de loep genomen. Velen hebben namelijk niet door dat factoren zoals stress, slaap, werk, thuissituatie, vrienden en relaties, training, leefstijl en opvattingen over voeding en ziektebeeld de klachten beïnvloeden, danwel positief of negatief. Op basis van deze uitgebreide analyse wordt u een behandeling op maat aangeboden met bijbehorend leefstijladvies. Zo wordt uw kwaliteit van leven tot een hoger niveau getild.

 

Ik ben mijn product.

Dit kan het eenvoudig oplossen van een blessure zijn tot het volledig begeleiden tot reintegratie van iemand die over de jaren zicht op het pad verloren is en met de handen in het haar zit.

Het product is wat ik uitstraal, leef, adem en doe. De adviezen hanteer ik voor mijzelf elke dag de hele dag,  overtuiging komt uit persoonlijke en gedeelde ervaring. Ik ben “Fysio King”.

 

Werkwijze

Intake en diagnosestelling:

Bij het eerste contact wordt de patiënt volledig onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar zijn/haar hulpvraag, maar ook naar zijn/haar systeem, het verleden, mogelijke oude blessures of andere traumata en de leefstijl.

De behandeling bestaat uit verschillende componenten:

Het behandelen:

Het behandelen is het beste te omschrijven als wekedelen manipulatie, waarbij verklevingen en letsels worden losgemaakt, waardoor spiermassa weer de mogelijkheid krijgt tot groei en souplesse. Het idee is dat, hoe losser weefsel is, hoe beter het zijn functie kan vervullen en dus kan groeien en hoe minder last er zal zijn van blessureleed of terugkerend letsel.

Leefstijladviezen:

De leefstijladviezen gaan voornamelijk over voeding en slaap. Wat is er nodig om vooruitgang te kweken in plaats van roofbouw? Hier wordt gedacht in simpele termen met de voedselzandloper als losse leidraad.
Aspecten zoals stress, het patiëntensysteem en activiteiten komen tevens ter sprake.

Training:

Om het nieuw vrijgemaakte weefsel optimaal te benutten komt de patiënt een op maat gemaakt trainingsschema toe, welk de volledige fysieke fitheid in kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen opdrijft, en het behandelde weefsel meeneemt in de beweegketenen, welk zorgt voor maximale coaptatie, dus groei.

Vereenvoudigd de volgende stappen:

Voorwaarden voor herstel creëren, behandelen, pijnvrij geraken, trainen van het volledige fysieke gestel, mét de geblesseerde structuur in ogenschouw houdend.
Deze stappen worden herhaald tot het gewenste niveau van fitheid en pijnbeleving van de patiënt behaald zijn.